Nei til blokker i villastrøk – en siste gang!

HENGER IKKE PÅ GREIP: Terje Svanevik mener dette utdraget fra Holmestrand kommunes foreslåtte strategi for fortetting viser at byggeplanene på nabotomta er i strid med retningslinjene der.

HENGER IKKE PÅ GREIP: Terje Svanevik mener dette utdraget fra Holmestrand kommunes foreslåtte strategi for fortetting viser at byggeplanene på nabotomta er i strid med retningslinjene der. Foto:

Av

Nå ber vi bystyrets medlemmer å tenke over om det er riktig å fravike fortettingsplanen allerede før den er vedtatt, skriver Terje Svanevik, nabo til fortettingsprosjektet i Hvittingfossveien 92.

DEL

MeningerBrev sendt til alle i bystyret i dag, 3. desember:

I desember skal bystyret behandle delreguleringsplanen for Hvittingfossveien 92. Saken har vært igjennom Drift- og reguleringskomiteen og i 2.gangs behandling foreslo Senterpartiets representant å utsette saken til Strategiplan for fortetting var vedtatt. Forslaget fikk støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiets to representanter.

Bystyret har et selvstendig ansvar for å vurdere

Etter regelverket skal slike saker behandles to ganger i Drift- og regulering og endelig vedtas av Bystyret. Dette betyr at bystyrets representanter har et selvstendig ansvar for å vurdere saken og et selvstendig ansvar for å ta stilling til den. Forslaget følger verken Plan og bygningsloven eller Kommunens arealplan. Jeg viser til Plan og bygningslovens par. 29-2: ”Ethvert tiltak etter kap 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Disse blokkene skiller seg markant ut.

I kommuneplanens arealdel § 14 kan vi lese:”..ny bebyggelse skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold og de bygde omgivelsene. Likeledes skal bebyggelsen tilpasse seg landskapet eller bidra til å fremheve eksisterende landskapskvaliteter.” Etter vår mening bryter planene i Hvittingfossveien 92 med de tre blokkene på toppen fundamentalt med retningslinjene vår kommune har vedtatt. 

Ny strategi for fortetting

”Strategi for fortetting” advarer tydelig mot å bygge blokker overalt. Den foreslår å bygge i det terrenget som kalles amfiet og på side 45 tar planen disse blokkene opp som et eksempel på at man ikke bør bygge blokker øverst på åskammen. Se illustrasjon og tekst side 45 i planen.

Under skissen står det: ”Snittet viser terrenget fra Hvittingfossveien i vest, til Rove i vest, gjennom Roveparken. Topografien gir mulighet for lavblokker med heis og universell utforming uten vesentlige negative virkninger. Rød markør merket nr. 2 (feil i teksten, skal være nr.1 – vår kommentar!) er et tilsvarende byggverk ved Hvittingfossveien. Dette eksempelet vil klart ha vesentlige negative virkninger i et estetisk og funksjonelt perspektiv i form av silhuettvinkling, landskapspåvirkning, skygge og annet. Markør nr. 2 (i Holsts vei) vil ikke ha de samme negative virkninger, og vil bli samlokalisert med større byggverk i området, vist i kap. 5.9, og vil på sikt samlet utgjøre et bygningsmiljø.”

Nå ber vi bystyrets medlemmer å tenke over om det er riktig å fravike planen allerede før den er vedtatt. Skal det være blokker strødd rundt i villastrøk, eller skal man følge en klart gjennomarbeidet og velfundert plan. I denne saken handler det ikke bare om blokkene er pene nok eller om utbygger har redusert med 5 leiligheter. Her handler det om at blokkene bryter fullstendig med det etablerte preget i villastrøket og at man ikke bør bygge på utsiden av det anbefalte fortettingsområdet og særdeles ikke på toppen av Holmestrandfjellet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags