Mener rapporten fra Helse Sør-Øst om helseforetaks-tilhørighet er mangelfull

Fylkesrådmannen er kritisk til Helse Sør-Østs rapport om framtidig helseforetakstilhørighet for Holmestrand kommune, og mener den blant annet mangler konsekvensutredninger og et tredje alternativ.