Meldte til Nav at han hadde jobbet 88 timer – det stemte ikke helt ...

La seg flat i retten.