Med øksa over nakken

Den absolutte deadline for strukturutredningene er kommunestyremøtene i desember. Da skal ny barnehage- og skolestruktur legges for de neste tiårene. Vi venter i spenning.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er som å være med på stolleken. Musikken spiller og deltakerne skuler på hverandre der de går rundt, for det er hele tiden en stol som mangler i forhold til antall deltakere. Musikken stopper, og alle hiver seg nedpå, men en er det ikke plass til, og han ryker ut.

Musikken fortsetter og nå er det fjernet en stol til. Hvem må ut og hvem får bli med videre? Nå er det kommunens barnehager og skoler som går stolleken. Hvem har livets rett videre, hvor store må hver enhet være, hvem kan få bygge nytt, eller utvides, hva kan selges og hva kan like gjerne rives?

LES Tålmodigheten er slutt for FAU ved Kleiverud skole: – Nå offentliggjør vi informasjonen om tilstanden

Så brutal er virkeligheten for den jobben som er satt i gang i kommunens oppvekstetat og administrasjon, og som politikerne til syvende og sist skal ha det siste ordet før jul, på vegne av innbyggerne som har valgt dem til å styre.

Akkurat nå er kun en ting sikkert. Holmestrand sin nåværende struktur og organisering av barnehager og skoler vil ikke se slik ut i nær framtid. Det har vi ikke råd til, og det er heller ikke ønskelig. Men fra det, til å ta de store grepene, er vanskelig. Her ligger det mye i potten. Tilhørighet, identitet, historie, prestisje, følelser, kretsgrenser, brutte valgløfter ved siden av en fortsatt tung økonomisk hverdag, uansett hvilken modell som velges. Valget mellom pest og kolera er ikke et ordtak som dekker. Her må det muligens velges litt av begge deler.

«Men her er ingenting avgjort ennå»

Ut ifra de foreløpige vurderingene som er gjort rundt skolestruktur og hvordan barnehagene er organisert i kommunen er det noen som er mer nedleggingstruet enn andre. I barnehagesektorens 22 enheter lever særlig to av de åtte kommunale barnehagene på nåde dersom alternativet for endret struktur blir gjeldende.

Eidsfoss og Knutseskogen går usikre tider i møte, men for sistnevnte er det avgjørende at nye Gullhaug barnehage bygges ut med minst åtte avdelinger. Det kan også spøke for å bygge en ny barnehage i Skafjellåsen. Alternativer går også på å privatisere de kommunale barnehagene, eller å fortsette som i dag, men dette er to lite sannsynlige veier å gå, dermed er det strukturendringer som vil gjelde. Graden av endringer er opp til politikerne, men det smerter.

LES Sandes legevakt-exit i Drammen blir en dyr affære:Koster 1 million kroner

Tilsvarende vanskelig kan det bli for skolene, og da særlig for de tre skolene Kleiverud, Galleberg og Kjeldås. I stedet for nybygg, flaggheising og snorklipping på Kleiverud, kan det bli en fordeling av elever til Ekeberg og Botne, mens skolen strykes fra kartet.

Som for barnehagesektoren er vurderingen at kun store strukturelle grep kan få økonomien på rett kjøl igjen.

Men her er ingenting avgjort ennå, ikke før ordfører Elin Gran Weggesrud har slått klubba i bordet.


Artikkeltags