Holmestrand: Det uttaler Lars Gunnar Lingås og Krister Lundbo i en pressemelding på vegne av initiativtakerne bak markeringen som skal vise motstand mot utvidet drift på Langøya.

Markeringen skjer på Dr. Graaruds plass utenfor biblioteket, og anledningen er at hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) den dagen skal på befaring på Langøya og bli orientert om NOAHs planer om utvidet drift.

«Vil kommunestyrets flertall i Holmestrand lykkes i å bruke sin reguleringsmyndighet for å stoppe utvidet og forlenget deponering av farlig avfall på Langøya?», spør initiativtakerne i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Hva vil vi med Langøya?

Der skriver de også at mange folk i Holmestrand liker dårlig at sentrale miljømyndigheter og miljøvernministeren overkjører lokale ønsker om snarlig å avvikle deponivirksomheten som NOAH (Norsk Avfallshåndtering) driver på Langøya.

– Miljømessig uforsvarlig

«Et flertall i hovedutvalget gikk i første behandling av saken imot NOAHs ønske om en ny regulering som åpner for utvidet industriell aktivitet på øya. Komiteens flertall har støtte fra et flertall i kommunestyret, bestående av MDG, Rødt, SV, KrF, Høyre, FrP og uavhengig. De mener at dette fører til en langvarig og miljømessig uforsvarlig drift langt utover det som er forutsetningene i gjeldende områdeplan», skriver initiativtakerne videre, og legger til at i sin høringsuttalelse til søknaden fra NOAH om ny konsesjon tidligere i år, gikk ellers kommunestyret enstemmig imot planene om lagring av avfall over havnivå.

«Det er knyttet spenning til hovedutvalgets kommende behandling av saken, både til hvor bred tilslutningen er til fortsatt motstand, og til om sentrale myndigheter vil overkjøre kommunens ønsker om snarlig avvikling.»

LES OGSÅ: Langøya-planter ga heftig erotikk i middelalderen

NOAH: – Det er nødvendig

NOAH og Miljødirektoratet mener at deponiet på Langøya er nødvendig for å behandle og deponere farlig avfall, særlig flyveaske, og at det ikke finnes noe alternativ for å dekke et nasjonalt behov.

LES OGSÅ: Nytt kjemperesultat for NOAH: – Vi er veldig fornøyde

Motstanderne lokalt mener at Langøya heller ikke er et forsvarlig alternativ på grunn av øyas beliggenhet og sårbarhet.

De mener at Holmestrand lenge nok har funnet seg i å bidra til å dekke det nasjonale behovet for å deponere slikt avfall, og at det heller ikke gjør det bedre at NOAH importerer store mengder flyveaske fra andre land.