Markerer sin motstand mot deponi i Brevik

I dag har stortingsbenkene fra Vestfold og Telemark sendt over vedlagte brev til Statsminister, Klima- og Miljøminister, Kommunal- og moderniseringsminister og Næringsministeren. Stortingsbenkene i Telemark og Vestfold ber nå regjeringen ikke gå videre med planene om å etablere et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik