Utga seg for å være en annen holmestranding og forsøkte å selge seilbåt

Tiltalen var lang og variert da holmestrandingen møtte i retten nylig. Det endte med ubetinget fengsel.