Slo venninne og truet politiet: Nå må mannen i fengsel

Hadde ikke saken ligget så lenge i systemet, kunne mannen regnet med en lenger fengselsstraff for de to episodene med fyllebråk.