Lørdag morgen svømte Kristofer (47) og Are (43) en strekning de aldri tidligere har gjort

Å krysse kommunegrenser til havs, uten båt, er ikke dagligdags for de fleste. Men for Kristoffer Larsen og Are Hotvedt er det ingen sak.