Lokal hummer kan bli vernet med egen sone ved Mulodden

En vernesone rundt Mulodden kan sørge for en mer livskraftig bestand av hummer i Holmestrandsfjorden.