Innledningsvis presiserer vi at Jarlsberg overhodet ikke har noe med hva slags disposisjoner den enkelte forretningsdriver i sentrum foretar. Hvis de bare holder seg innenfor loven er det adgang til å gjøre nær sagt hva som helst - forkaste gamle konsepter, satse på noe nytt , eller rett og slett kjøpe og legge ned. Det får være opp til den enkelte.

Men det er lov for alle å ha en mening om det som skjer - bifalle eller ha et kritisk blikk. Særlig hvis det som skjer ikke akkurat gavner sentrum.

Det er flere enn Thove Bringaker som er blitt letter sjokkert over utviklingen på Fiskebrygga etter at Kjetil Andersen solgte til nye eiere. Vi går ut fra at alle som har drevet Fiskebrygga fram til den forretningen det var, inntil nylig, også deler denne bekymringen. Det som helt fram til denne sommeren var en attraktiv foretning - mye besøkt også av folk som kjørte gjennom Holmestrand, har blitt en ikke-butikk. Utviklingen har utvilsomt betydd et stort tap for sentrum.

I hele sommer har Jarlsberg fått oppfordringer om å skrive om hva som skjer med Fisekebrygga. Siden de nye eierne ikke har latt noe annet tilflyte offentligheten, har folk trodd at det fremdeles drives fiskebutikk med et visst utvalg på stedet. Det har vist seg å være feil. Folk som har besøkt forretningen kan sjokkerte vende tilbake og meddele at hele forretningen er rasert som den fiskebutikken det var. Satt på spissen var det kun et par vareslag tilbake - fiskekaker og reker, eller fiskekaker og ei skarve lakseskive, som en annen uttrykte det.

I følge de dokumentene som politikerne i Holmestrand har behandlet, går det fram at de nye eierne søkte om skjenkebevilling for restaurant med plass til 30 innendørs. Samtidig skulle det drives fiskebutikk på dagtid. Konseptet kan kanskje ha noe for seg, men for en legmann må det virke svært utfordrende at man skal kunne drive en velassortert fiskebutikk med nødvendige kjøledisker på dagen - og en restaurant med 30 plasser om kvelden - i disse lokalene.

I den siste tiden har det vært ett bord med et par stoler i lokalene til fiskebutikken, og utendørsserveringen har vært mer eller mindre stengt. Det siste skyldes selvsagt også det dårlige været i sommer.

Siden ekteparet som har overtatt Fiskebrygga ikke er særlig interessert i å dele sin planer med offentligheten, er vi og folk flest overlatt til å gjette. Det synes som om enden på det hele blir en form for kiosk - med det vareutvalget som et slikt utsalg har, samt en uteservering når været tillater det. De rutinerte damene i fiskeforretningen ble sagt opp umiddelbart. Det forteller også sitt.

Innehaveren sier også at han planlegger et fiskemottak, da i konkurranse med de andre mottakene langt Vestfold- og Østfoldkysten. Det tror vi ikke blir lett, men det går ann å håpe

Det er synd at en slik signalbedrift i sentrum ikke lengre er hva den var. Sentrum ville ha trengt flere slik forretninger, ikke færre. Det var også en type forretning som det ikke mange av i vår del av Vestfold. Derfor var den også populær i vide kretser. Men som sagt; Vi har ingenting med det.

Pytt,sann

Styret i Hydro har kommet i skade for å utbetale sine leder 46 millioner kroner mer i opsjoner enn de burde. Pytt, sann, hva betyr vel mer enn ett hundre normale årslønner fra eller til for “gutta boys”, så lenge pengene går til deres egne!