For 14 år siden lovte daværende statsminister Kjell Magne Bondevik at en storsatsning, spesielt i skolen, skulle ta knekken på trollet mobbing. Anslagsvis 40.000 elever ble den gangen utsatt for ulike former for plagsom atferd. Bondevik fikk utdanningsminister Kristin Clemet, barneombud, regjering og kommuner med på et manifest. Mobbere skulle konfronteres og ofre beskyttes. Hjulpet av programmer utarbeidet av professor Dan Olweus skulle kampen mot uvesenet vinnes i løpet av to år. Det måtte bli et mageplask, og det ble det, selv om ideen og intensjonen bak var den aller beste.

Nå går dagens statsminister Erna Solberg inn i den samme kampen, med omtrent likelydende mål. Hun må jo ha resultatene av Bondeviks forsøk med seg i bakhodet når hun går ut og gir noen løfter som vanskelig kan holde. Det viste seg å være en umulig jobb å gjøre for Bondevik. De som mobbes i skolen og samfunnet ellers i dag, treffes også av helt andre virkemidler enn i 2003. Den utstrakte og utspekulerte bruken av sosiale medier og digitale verktøy gjør problematikken enda mer komplisert enn på Bondeviks tid. Dagens statsminister spiller derfor høyt. For høyt? Det gjenstår å se. I hvor stor grad hun lykkes i å sette og gjennomføre sine hårete mål til nulltoleransen for mobbing, og tydeligere konsekvenser for de som mobber, kan gi direkte utslag på høstens valg. Mobbing er et tema det er enkelt for folk å mene noe om. Det vil også de politiske motstanderne bruke for alt det er verdt – hvis innsats og tiltak flopper.

Men Erna skal ha for å satse. Ikke noe hadde vært bedre enn å få et grep om en mobbing som hemmer og ødelegger tusenvis av liv.