Det skulle bli helt slutt på mobbing. Det lovte daværende statsminister Kjell Magne Bondevik allerede i 2002.

– Om to år skal det være slutt på mobbing og plaging i skolen, sa han. Den gangen for 16 år siden ble det anslått at 40.000 barn kunne regnes som mobbeofre.

I dag er tallet rundt 50.000. Det betyr også at det er like mange eller flere mobbere. Over 100.000 som er involvert i mobbing! Hva gikk egentlig galt på veien? Manifestet som ble skrevet under av statsminister, kunnskapsminister, lærere, foreldrerepresentanter, barneombud og andre virket i hvert fall ikke. Det kan uten tvil fastslås. Det viktigste våpenet i kampen mot uvesenet skulle være aktive mobbeprogram på hver eneste skole i hele landet, men kampen er så langt tapt, selv om nulltoleranse fortsatt er målet i skolen og ellers i samfunnet.

«men kampen mot mobbing er så langt tapt»

Mobbing er dessverre mer utbredt enn noen gang. For det er nedslående funn i elevundersøkelsen for 2017, som ble offentliggjort denne uken. Tallet er også økende fra 2016. Fylkesmennene rapporterer i tillegg om flere skoler, barn og foreldre som henvender seg for å få hjelp. Mellom 5- og 600 saker fikk de på sine bord til behandling i fjor.

LES OGSÅ: Disse vil hjelpe

Et av de mest bekymringsfulle funnene er at det er altfor enkelt er å se bort, eller ikke å høre. Ser ikke og hører ikke, eller vil ikke se og høre. Det er påfallende mange voksne som ikke enser at barna de omgås med daglig ikke har det så bra som de burde. Noe kan både forklares og forstås fordi mobbingen som foregår fysisk, verbalt og på ulike nettkanaler blir usynlig for mange foresatte og andre voksne som har med de unge å gjøre.

Det som verken er forståelig eller akseptabelt er voksne, lærere eller andre, som vet at mobbing foregår, men som ikke bryr seg eller gjør noe som helst med det. Etter det barn som blir mobbet mener er det rundt 20 prosent av mobbingen som skolen har visst om, men ikke har gjort noe med. Nærmere halvparten av dem som har blitt mobbet, hevder at voksne ikke har visst om det som foregår.

En ny mobbelov har trådt i kraft, og egne mobbeombud skal på plass i løpet av året, men effekten gjenstår å se.

Lokalt skrev vi torsdag om felles ungdomsråd i Hof og Holmestrand. Kanskje kan rådet få en viktig forebyggende virkning gjennom sitt engasjement, aktiviteter og kontakt med skoler og andre ungdommer.

LES OGSÅ: Nytt ungdomsråd i kommunen

Jobben som «helsesista» (Tale Maria Krohn Engvik) gjør, og måten hun nærmer seg problematikken på er også spennende. Hun vil ha mer «gleding», det motsatte av mobbing, på arenaer der unge er.

Jobben er enorm og viktig, kan «gleding» virke forebyggende, så kjør på!