Integrering i praksis

32 nasjonaliteter: Montessoribarnehagen og skolen er gode eksempler. Foto: Ulrikke G. Narvesen

32 nasjonaliteter: Montessoribarnehagen og skolen er gode eksempler. Foto: Ulrikke G. Narvesen

Montessori samler nasjonene.

DEL

Meninger«Alle grupper og individer skal få samme muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i det norske samfunn, enten dette er i arbeidslivet, i skolen, i bomiljøet eller i organisasjonslivet. Integrering innebærer også at alle grupper og individer har rett til å bevare sin kulturelle identitet».

Slik høres det gjerne ut når integrering omtales i teoretiske termer.

Introduksjonsloven, «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere», som kom i 2004, skulle sikre likhet i kommunene og en god inngang til nye muligheter til å livnære seg på fremmed grunn.

Og i mange kommuner, barnehager, skoler, foreninger og arbeidsliv gjøres det mye bra.

Også i nabogrupper og fra private initiativ. Men det er forbilledlig å se hvordan Montessoribarnehagen og skolen driver sine pedagogiske tilbud. God integrering må starte med de yngste, og i helgen viste barn, ansatte og foreldre hvordan praksis kan være når 32 nasjonaliteter jobber sammen med positive aktiviteter.

Den internasjonale dagen er utstillingsvinduet for hvordan så mange nasjonaliteter kan spille på hverandres styrker og kulturer, men det jobbes like godt de 364 andre dagene i året.

Det handler om respekt for hverandre, og ønsket om å lære om noe av det naboen bringer inn. Skepsisen er langt vekk og nysgjerrigheten råder.

Her kan det være mye å lære.

Artikkeltags