Eldrebølgen som skyller over landet er ikke bare en kraftig bølge av spaserstokker, filttøfler, rullatorer, krav om sykehjemsplasser og et uoverkommelig behov for pleie og omsorg. Den er så uendelig mye mer.

En kan også undre seg over når man egentlig blir en del av denne bølgen vi har hørt om siden 80-tallet. Hvor gammel må man være for å kalle seg gammel? Og er eldre flere år enn gammel? Og har det egentlig så mye med alder å gjøre, eller handler det om noe annet? Det heter at dagens 60-åringer er gårsdagens 50-åringer. Likevel er senior er et begrep som får det til å begynne å blinke i lampene etter fylte 50, men mange av oss blir 50 år til. Det finnes 80-åringer i fullt arbeid og 60-åringer som allerede i noen år har vært pensjonister. Så hvor begynner og slutter egentlig bølgen av eldre?

LES OGSÅ: Yrende aktivitet

Nylig viste Jarlsberg til en sak om Gunnar Wiederstrøm på 60 år, som blant over 60 andre søkte jobb i Klassekampen, og han fikk jobben. Eksempelet viser at det nytter, selv om aldersgrensene arbeidslivet har satt for når det skal være slutt nærmer seg. Wiederstrøm var den eldste som søkte jobben, og han fikk den. Ifølge alt av arbeidslivsforskning er det en kjensgjerning at eldre arbeidstakere bidrar med mer enn bare ansiennitet og livserfaring på arbeidsplassen. Selvfølgelig handler det også om kompetanse og egnethet. Men det nytter, og det er viktig lærdom å ta med seg. For i alle statistikker fra Nav og bemanningsbyråer vises det at sjansen for nye jobber synker drastisk etter fylte 50–55.

«Det finnes 80-åringer i fullt arbeid»

Lokalt slår bølgen tilbake. I et spenstig prosjekt med en halv million kroner i lomma, skal positive og engasjerte eldre få ungdom på beina. De med livserfaring skal rett og slett hjelpe dem uten like mye bagasje til å mestre sin tilværelse. Ideen om å koble pensjonister med ungdom, som av ulike grunner sliter i hverdagen, er så snudd på hodet at den sikkert kommer til å bli en suksess. Ikke bare livserfaringen, men kunnskaper og ikke minst ferdigheter, skal overføres fra en generasjon til den neste. På både de eldre og de yngres premisser. Ideene er allerede på bordet. Alt fra håndarbeid, baking og opptrening av hunder, er en liten del av det de første «aktivitetslederne» har lyst til å lære bort.

– Jeg håper ikke ungdommene blir skremt av grått hår og antall år, sier Hanna Therese Berg (80). Med pizza skal prosjektideen presenteres om kort tid. Flere ressurssterke eldre skal innen den tid være klare med et spenn av aktiviteter som de unge kan velge mellom. Spennende! Men først skal den årlige eldredagen markeres i morgen.

Det er travelt å være pensjonist!