Har det ikke gått opp (kommet opp igjen) for klima- og miljøminister Espen Barth-Eide?

1. - Har det ikke gått opp for regjeringen at 8 års forlengelse av importbasert farlig-avfallsdeponi av gigantisk format IKKE HAR AKSEPT i befolkning og kommuner rundt Oslofjorden?

2. - Er det Oslofjordplanens opplegg som må bli tydeligere på dette? Nei, den er uansett (som statsinitiert plan) forankret også i avfallsdirektivet, som sier at avfallsanlegg skal ha demokratisk lokal aksept for lokalitetene.

3.- Er det Miljødirektoratets absolutte og fantastiske, men udokumenterte påstander han har svelget; om at selv om den lave få meters Langøyas fjellterskel skulle bli oversvømt om 1000 år ville dette kunne være av det gode, (sic!) da poretrykket av den grunn ville avta så det ikke skjer utstrømming? Men for å ta Miljødirektoratets underlige logikk på ordet; hva da i de 800-1000 forutgående år fram dit? Hvem prøvetestet «drinken" fra «Klima service`s det absolutte anslaget fra direktoratet; 163 cm (?) havstigning?

4. - Er det Miljødirektoratets udokumenterte og for-gitt-tatte påstand om at topp-membranene kan vi stole på i et langt perspektiv, som han har svelget?

5. - Er det NOAH/NGI/KLD-byråkratiets allianse av «forsikringer" om at det er fullgod oversikt over alle sprekker og slepper i Sydbruddet, også i berg-gulvet under deponiet? (Ute av syne, ute av sinn?)

6. - Er det den vedtatte nasjonale avfallsplanen han har svelget, der det tross ESA-påbud til Norge fra 2015 av, - ennå ikke, (tross frist selv satt av Norge til 2019), er redegjort for løsninger for farlig avfall etter Langøya?

7. Er det en arvet avtale fra 80-årene mellom regjeringer og USA-eide Kronos Titan om å se gjennom fingrene med moderne (1986-forutsatte) sirkulerings- og rensekrav der?

Og til slutt: Er det slik - som det uten videre må tolkes av språkbruk i tillatelses-dokumentet; at nå kan Holmestrand fortsatt ha det så godt, fordi det er jo en kai midt i byen, som de skriver?

Etterspill: Ettersyn av direktoratet , NGI og bindinger - eller logisk forankret politisk «Empati» - eller begge deler? Initialene er som i Eide, gjerne inkludert Espens nysgjerrighet.