Utvalg sier nei til deponi i Brevik-gruvene

Et regjeringsoppnevnt utvalg sier nei til deponi for miljøfarlig avfall i gruver i Brevik.