Frakter store maskiner ut til Langøya

Du har kanskje sett de, store maskiner som kommer på tungtransport på vei til Langøya. De skal ned i Sydbruddet for siste fase i utvidelsen.