Takk for leserbrev i Jarlsberg 28. desember fra ansvarlige i Norges Geotekniske Institutt (NGI).

I innlegget gjennomgår en avdelingsleder og en seniorrådgiver fra NGI forholdene på Langøya, både forholdene slik de er nå, og slik de er planlagt i framtida.

Det er tydelig at mange ikke har forstått eller godtatt NOAHs planer om fullføring av deponiet på Langøya. Det har ikke hjulpet hva NOAH har bragt på banen av fakta. Til og med virker det som om politikerne synes å ha mistet tillit og ikke evner å se konsekvensene av de faktiske opplysningene som foreligger.

I leserbrevet går de to fagpersonene gjennom argumentene mot å fullføre deponiet slik NOAH har planlagt med inntil 16 meter over havnivå med oppfylling av behandlet avfall.

Langøya er ikke et mottak av farlig avfall uten videre. NOAH er en kjemisk bedrift som behandler avfallet som tas imot, blant annet ved å nøytralisere det og gjøre det langt mindre farlig. Dette sluttproduktet skal deponeres i Sydbruddet opptil 16 meter over sjønivå. Nedbør og sigevann samles opp og renses før det slippes ut i fjorden.

Det foretas kontroll og oppfølging i henhold til myndighetenes krav, både nå og i framtida – enten det gjelder forhold til framtidige jordskjelv eller et eventuelt stigende havnivå.

Langøya er en naturperle i Oslofjorden. Det vil den fortsatt være – og stadig større deler av den vil bli det etter hvert som øya ferdigstilles og gror til.

Langøya er et kommende friluftseldorado. Nå har nordenden og sørenden vært utfluktsområder i mange år. Etter hvert utvides friluftsområdene ved at ferdige deponiområder frigjøres. I tillegg har NOAH lovet båthavn slik at adkomsten og friluftsmulighetene bedres vesentlig.

Det var planer om at NOAH skulle forsvinne fra Langøya. Nå ser det ut som den store kjemiske bedriften fortsatt vil bestå der ute. Langøya er stor nok til det. NOAH og Langøya vil fortsatt være en stor og viktig arbeidsplass, og det vil bli fine forhold for friluftsliv i tillegg til at en kan nyte den viktige og delvis uberørte naturen på øya.

Internasjonalt har det vært misunnelse over at Norge har ei øy som Langøya som fyller en viktig samfunnsoppgave ved å ta seg av farlig avfall på en god måte. Nå fylles øya opp, og det må finnes nye steder for sluttproduktene, men prosessene kan fortsatt foregå der ute. Det kan samfunnet være godt tjent med.

Takk til fagfolkene fra Norges Geotekniske Institutt som får debatten ned på jorda igjen.