Ikke bare er innsatsen fra bøndene viktig med tanke på maten de produserer, men også i et miljøperspektiv og lokalt sett i et drikkevannsperspektiv. Graden av utbytte hos leddene fra bonden til matvarekjedene er også et område som bør vurderes.

I Eikern-vassdraget som leder til drikkevannskilden Eikern, er det store utfordringer med mengden næringsstoffer som tilføres Hillestadvannet, Haugestadvannet, Bergsvannet og til sist Eikeren.

Algeoppblomstringene øker i omfang, og er også observert i Eikern, der folk har pleid å drikke urensket overflatevann. Men dette kan nå være helseskadelig. Valgene en tar i jordbruket for å hindre avrenning som bredere kantsoner med gress, vekselbruk, fangvekster og at en unngår å gjødsle med slam, har direkte sammenheng med drikkevannskvaliteten, ifølge en rapport om Hillestadvannet, utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning fra 2019.

Men når det lønner seg å ikke gjøre endringer i drifta, er det forståelig at praksis fortsetter.

Her må Holmestrand kommune og de mange kommunene som bruker Eikern som drikkevannskilde, komme på banen med både penger og flere tiltak for å styrke samarbeidet med landbruket om å redusere avrenninga. Heldigvis blir dette utredet i videre arbeid med oppfølging av Eikern vannområde.

Under Debatten om #bondeopprør på NRK1 ble det sagt at også dyrevelferden påvirkes av at det er knappe ressurser i landbruket. Mange av dyra blir født med ett formål i livet – å ende opp på tallerkenen vår.

Da bør det være vår plikt som forbrukere å stille krav til at dyra har levd et så godt liv som mulig, uten smerter. Men å sikre dyrevelferd koster også penger, og vi er nødt til å betale bonden prisen det koster å drive dyrehold som ivaretar dyras naturlige levemåte og helse. Se til eggproduksjon eksempelvis.

For en stund tilbake fikk jeg noen verpehøner som har vært brukt til eggproduksjon. Hønene viste tydelig tegn på å ikke ha hatt det bra, og hadde jeg som forbruker visst tilstanden hønene som la eggene jeg kjøpte i butikken var i, ville jeg heller valgt eggene som var lagt av høner som levde under bedre forhold.

Avslutningsvis vil jeg takke bonden, som sikrer at vi hver dag kan mette barna våre med sunn og lokal mat.

Vi er alle tjent med at landbruket løftes opp og at bonden får betalt for jobben hun gjør.