Så ble gata skiltet til slutt

Da veivesenet kviet seg for å skilte fylkesveien, gjorde kommunen det selv.