HOLMESTRAND: – Dette var veldig hyggelig. Bidraget er så konkret, sier styreleder Marit Maurstad i Emma og Olav Duuns stiftelse.

Stor glede

I alt 900.000 kroner er gitt fra regjeringen ved kultur- og kirkedepartementet til det som tidligere het Nord-Jarlsbergmuseene. Pengene skal ifølge en pressemelding gå til istandsetting av Duuns hus (500.000 kroner) og til en tilbakeføring av lokalene til Holmestrand museum i sentrum (400.000 kroner).

– Hadde Duun levd, ville han trolig ha reagert omtrent slik han gjorde da han fikk blomster av Holmestrand kommune på 50-årsdagen i 1926. “Tusen takk for vel anvendte offentlige kroner” skrev Duun på kortet han sendte tilbake til kommunen. Svaret kan tolkes i mange retninger, noe som var typisk for forfatterens måte å ordlegge seg på, sier en gledesstrålende Maurstad.

Planene er klare

Hun har planene klare for bruken av pengene.

– Pengene kommer veldig godt med. Vi skal tilbakeføre to rom i andre etasje til sitt opprinnelige. Disse rommene har blitt ombygd i 70-tallsstil og -standard, noe som ikke er i tråd med huset slik det var da dikteren bodde her. Rommene er ombygd for å huse de som fikk Duun-stipend, noe som bryter fullstendig med stilen i resten av bygningen. Det er en ganske stor jobb å få ombyggingsarbeidet skikkelig gjort. Blir det penger til overs etter at jobben er gjort, er det nok av andre mindre formål å bruke dem på, sier Maurstad.

Helt nødvendig

Hun understreker at slike bidrag er helt nødvendige for stiftelsen.

– Vi er helt avhengige av offentlige penger for å få gjort nødvendig arbeid på Duuns hus. Penger vi får inn ved omvisninger og kafevirksomhet, gir kun småpenger relativt sett, opplyser Maurstad.

I pressemeldingen tas det utgangspunkt i at ombyggingen kan komme i gang i år, og at arbeidene vil være ferdig i løpet av neste år. Olav Duun var ansatt som lærer i Holmestrand fra 1908. Fra 1914 bodde han i huset på fjellet. Størstesteparten av dikterens litterære produksjon fant sted i huset på fjellkanten. Her ble han boende fram til sin død i 1939. Dikteren var da 62 år gammel.