Rekordstore tippemidler er på vei ut til foreningene: – Uten ordningen, hadde vi ikke fått til dette

Ny scene i Eidsfoss er bare ett av mange lokale tiltak som får kjærkommen hjelp i form av spillemidler.