Edel stilte et spørsmål som veivesenet ikke har fått på over 50 år

– Jeg syns jo at alle veier burde ha et skilt.