FLERE BØR MED: Tom Amundsen håper det vil være mulig å få flere navn med på krigsminnesmerkene i Holmestrand. FOTO: LARS IVAR HORDNES

Tom har funnet ut at en rekke navn mangler på bautaene. Nå vil ordføreren ta affære.

20 holmestrandinger og hofsokninger som døde i krigslignende handlinger under krigen, fikk aldri navnet sitt hugd i stein. Det synes Tom Amundsen det er på tide å få gjort noe med.
Publisert