Det sies at nordmenn er et tålmodig folkeferd, og det er vel den uferdige gangveien langs Eidsfossveien, fylkesvei 35, et utvilsomt bevis på.

Vi har, uten å mase altfor mye, ventet på ferdigstillelse av gangveien siden vannrør ble lagt fra Eikeren til Tønsberg i 2005.

Grunnarbeidet ble lagt, alt var klart til fortsettelsen. Men hva skjer?

INGENTING!

Dette må vel være en skammens plett, ja rett og slett kjempeflaut for våre politikere som ikke makter ta tak i saken. Forklaringene og unnskyldningene har vært mange; traseen er ikke brei nok, noe av fjellet må sikres, det må bygges ei bru osv. Selvfølgelig står det om bevilgninger. Kampen om pengesekken er konstant, hvem skal prioriteres, hvem skal ofres.

Hvor mye koster ulykkene langs veiene våre i form av penger og lidelse, kontra utgiftene for sikker ferdsel?

Det er i sannhet med hjertet i halsen og livet som innsats man ferdes fra Hem til Eidsfoss. De mange myke trafikanter, små og store, må ut på en sterkt trafikkert fylkesvei 35 langs Bergsvannet, på grunn av en uferdig gangvei på 2.8 km. Og farten er høy, ekstrem høy mange ganger. Det er et Guds under at det ikke har skjedd en dødsulykke – enda.

Men er det det som må til for å få politikerne på banen? Sist lørdag 1. mai, kjørte en motorsyklist av veien, akkurat på samme sted som for to år siden. Politi, brann og redningstjeneste, ambulanse, luftambulanse, hele redningsetaten kom til ulykkesstedet, det koster det òg. Fart og forbikjøringer dreper.

Jeg utfordrer samtlige politikere fra Hof, og da spesielt de tre politikerne som bor langs strekningen Stuabrua–Eidsfoss: Anne Nordby Skarstad (SP), Mette Måge Olsen (AP), Maren Njøs Kurdøl (R).

Kjenn deres besøkelsestid, hvem er først på banen?