Koser seg med ny klatreskulptur på Dulpen

Alle tiders med ny klatreskulptur på Dulpen, synes Natalie, Vanesa og Milkias.