Koronasituasjonen gir store inntektstap: Minus 24 millioner

Økonomien i Holmestrand kommune er hardt presset, og koronasituasjonen gjør det ikke lettere for politikerne og administrasjonen til å finne løsninger på utfordringene.