Kontrollutvalget med knallhard kritikk av fjorårets økonomistyring

Kontrollutvalget i Holmestrand stiller seg sterkt kritiske til det samlede overforbruket i Holmestrand kommunes virksomheter i 2019. Kommunedirektør Hans Erik Utne ønsker ikke å kommentere kritikken.