Se live-overføring fra bystyret i Holmestrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Se direkteoverføringen fra bystyret her fra kl 18.30.

DEL

Dagens saksliste:

020/17 Orienteringssaker

021/17 Referatsaker

022/17 Sammen om språk - språkkommunen Holmestrand - strategiplan 2017

023/17 Digitaliseringsstrategi for Holmestrandsskolen 2017-2020

024/17 Reguleringsplan for Roveveien 32 A og B - PlanID 2015032. Andre gangs behandling

025/17 Søknad om midler til nedbetaling av lån - Holmestrand museum

026/17 Turvei mot Sande - Bruk av smørsteintunnelen og valg av dekke på traseen

027/17 Avtale med Holmestrand seilforening

028/17 Avtale mellom Oslofjorden Friluftsråd og Holmestrand kommune om drift kystledhytter Ødegårdbua

029/17 Fremtidig bruk av Backergården

030/17 Regional plan for verdiskaping og innovasjon - høring

031/17 Godkjenning av møteprotokoll

Artikkeltags