HOLMESTRAND: Det var i mai i fjor at Jarlsberg skrev om en tvist mellom Holmestrand kommune og Hydro Aluminium Rolled Products (HARP).

LES OGSÅ: Hydro varsler søksmål mot kommunen

Tvist

Uenigheten gjaldt et areal kalt Tilleggseiendommen, beliggende øst og sør for daværende Hydros fabrikkområde i Holmestrand sentrum.

Tvisten gikk på hvem som egentlig eier det cirka 28 mål store området beliggende øst og sør for daværende Hydros fabrikkområde under fjellet.

Hydro ønsket å bringe klarhet i saken i forbindelse med at fabrikken i Holmestrand ble solgt.

– Etter Hydro Aluminium Rolled Products (HARP) og Norsk Hydros syn er det HARP som er eier av Tilleggseiendommen, og som dermed skal stå som hjemmelshaver til denne eiendommen. HARP ber derfor om at Holmestrand kommune overskjøter hjemmel til Tilleggseiendommen til HARP, uttalte advokatfirmaet Wikborg og Rein på vegne av HARP i fjor.

Manglet bevis

Holmestrand kommune var ikke villig til å overskjøte arealene uten videre.

Bakgrunnen var at det ikke fantes noen dokumentasjon på at arealene faktisk tilhørte Hydro.

Hydro truet med rettslige skritt i et brev som Holmestrand kommune fikk oversendt i fjor.

Saken var deretter til drøfting mellom partene i lengre tid.

(Saken fortsetter)

Viktigst

I mai i år undertegnet så representanter for Hydro, Holmestrand kommune og Speira en forliksavtale.

I avtalen går det fram at partene er blitt enige om flere endringer i eiendomsforholdene i området.

Det viktigste enkeltpunktet i avtalen er at kommunen skal utstede signert skjøte på Tilleggseiendommen til Speira.

Det betyr at det omstridte området gis vederlagsfritt fra Holmestrand kommune til Speira.

– Vi er fornøyde. Denne avtalen tilgodeser både oss og Holmestrand kommune, sier fabrikksjef Robert Grønli i Speira.

Han er fornøyd med at Holmestrand kommune fant etterlyst dokumentasjon i sine arkiver.

Grønli minner også om at Holmestrand kommune gjennom mange år har krevd inn eiendomsskatt for Tilleggseiendommen, noe som indikerer at Holmestrand kommune før tvisten oppsto, har lagt til grunn at arealet tilhørte Hydro.

Fant dokument

Ordfører Elin Gran Weggesrud er også fornøyd.

– Det er veldig bra at vi fikk ryddet opp, sier hun.

Et et tidligere etterlyst dokument som beviser at Hydro faktisk eide Tilleggsarealet, ble funnet i Holmestrand kommunes arkiv.

Dermed var saken klar.

– Dokumentet var ikke godt nok arkivert hos oss. Dette skjedde tilbake på 1980-tallet, poengterer ordføreren.

Undertegnet avtale

Det framkommer flere detaljer i forliksavtalen.

(Saken fortsetter)

For det første skal Holmestrand kommune få 640 kvadratmeter grunn beliggende i nærheten av Holmestrand renseanlegg overført fra Tilleggsarealet.

Bakgrunnen for denne transaksjonen er at kommunen trenger å ha areal tilgjengelig ved framtidige utvidelser av renseanlegget.

Fram til arbeid med eventuell utvidelse starter skal Speiras ansatte kunne bruke dette området til parkering, heter det i avtalen.

Videre skal kommunen få overført 750 kvadratmeter vei beliggende i samme område - det vil si ved renseanlegget.

LES OGSÅ: Uavklart mellom kommunen og Hydro - Elin er optimist

Mot øst

For det tredje skal Speira få overført 1.600 kvadratmeter grunn beliggende innenfor gjerdet mot sjøen i øst.

(Saken fortsetter)

Arealet skal sammen med en liten flik på 15 kvadratmeter nær renseanlegget, overføres fra kommunens eiendom til Tilleggsarealet.

Partene er også enige om at kommunen skal ha rett til å la eksisterende vann- og avløpsledninger i området ligge der de ligger - og at kommunen fortsatt skal ha tilgang til disse ved behov.

Kommunen skal ikke betale noe vederlag for å ha denne retten.