Kommunen åpner for bruk av idrettsanlegg igjen, men det er ikke fritt fram

Følges ikke retningslinjene, kan banene bli stengt igjen.