Kommunal støtte til landbruket fra i år

Fra i år av er det kommunen som deler ut en rekke ulike typer støtte til landbruket.