Kødannelse ved apoteket- vil unngå trengsel

Mye trafikk til apoteket gjør at Apotek1 innfører adgangsbegrensning.