Mange «døde» foran rådhuset: – Vi har mange konkrete eksempler på klimakatastrofe i Horten

Antallet «døde» økte underveis i demonstrasjonen, ettersom flere spontant sluttet seg til markeringen.