Når alle står og roper om mer penger til rekruttering og kompetanse i helsevesenet generelt, og eldreomsorgen spesielt, går ministeren ut og sier at vi må spare, eller sykehusene da.

Og det er ikke småtterier som skal spares. Hundrevis av stillinger og millioner av kroner, samtidig som sykehusene får økte ventelister og et stadig høyere sykefravær.

Da skal vi spare på de offentlige utgiftene, mens partiet hun representerer får allergiske reaksjoner av private som kan avhjelpe en situasjon helt ute av kontroll. Og alle vet hva som skjer dersom sykehusene må spare. Det problemet havner i fanget på kommunene som fra før av ikke får det til å gå rundt uten å ta stadig mer fra sine disposisjonsfond.

«Særdeles dårlig timet var det utspillet»

For det er ikke slik at befolkningen blir friskere, eller yngre og sprekere av at helseministeren har fått beskjed om å spare.

Særdeles dårlig timet var utspillet også da det kom midt i serien NRKs Brennpunkt nå serverer. «Omsorg bak lukkede dører», som viser hvor ille det kan være når hverdagen til demente Lilly og fortvilte pårørende presenteres uten at de ansvarlige for den kommunale driften har fått anledning til å sminke virkeligheten først.

LES Arnstein er klar for demenskor: – Musikk er terapi. Det gjør noe med oss

Hvordan kan noen etter dette ha et ønske om å jobbe under slike forhold?

Hvor skal 7.000 sykepleiere og 2.000 helsefagarbeidere som mangler tas fra?

Historier om sykepleiere som har fra 40 til 80 pasienter alene, sjuke demente mennesker. Hvem vil jobbe doble og triple vakter der mat, medisiner og fulle bleier er ute av kontroll? Der hvor gamle må dø alene, ligge 17 timer i døgnet til sengs og ikke få vite om det er natt eller dag.

Lovbruddene står i kø og setter en støkk i oss. Ord som sjokk, avmakt, sinne, sorg og oppgitthet har preget lunsjrommene og den offentlige debatten etter Kjerkols utspill og Brennpunkt-programmene. Samtidig er vi enn så fælt det kan høres ut, heller ikke helt overrasket. Vi har hørt historier før.

Furuheim i Larvik er et av sykehjemmene som får gjennomgå, særlig etter at den totale ansvarsfraskrivelsen fra kommunalsjefen blafret over skjermen.

Og ingen fra kommuneledelsen i Larvik stilte opp i den påfølgende Debatten hos Fredrik Solvang.

Heldigvis har god jobbing hos våre naboer i Østlands Posten imidlertid fått hele ledelsen til nå å ønske åpenhet og debatten velkommen. Det er bra, det satt litt langt inne og kom ikke av seg selv, men den åpenheten kan trenges, for kommunalsjefen går ut i ØP og sier at Larvik garantert ikke er noe dårligere på eldreomsorg enn noen andre.

Det er på samme nivå som ellers i landet. Ok! Og hva betyr det her?

LES Heidi (55) slet med overspising: – Det føltes som jeg var på vei rett i graven