Her "gravlegger" de den kirkelige fellesnemnda: – Vi markerte det med litt humor

Nytt kirkelig fellesråd for Holmestrand, Hof og Sande skal ledes av Sissel Leet Skeide fra Sande.