Beskrivelsen tilhører Espen Watne Andresen fra Miljøpartiet da lokalpolitikerne på Teams i kommunestyremøtet onsdag skulle bli enige om den økonomiske kabalen de neste årene framover.

Andresen brukte metaforen fra H.C. Andersens eventyr «Keiseren og hans nye klær». Han mente det var et paradoks at vi i nær sagt alle sammenhenger blir betegnet som verdens rikeste land, og beste land å bo i, samtidig som kommunene er lutfattige uten råd til å sørge for gode tjenester og det nødvendigste til sine unge og gamle innbyggere.

– Enten så er kommunen feildrevet eller så er vi underfinansiert, eller kanskje er det en kombinasjon av disse. Vi må snart innse at keiseren ikke en gang går i undertøyet. Keiseren er kliss naken, sa Andresen.

Men til tross for nakenheten og et bebudet stort innsparingsbehov ble to av de store kuttene som var foreslått av kommunedirektøren reversert.

LES NAV: – Nå begynner permitteringene å komme

Både Gallebarg skole og Eidsfoss barnehage ser ut til å ha minst like mange liv som katten, men det var fornuftige argumenter for å la skolen og barnehagen leve en stund til. Dette til tross for at de to også er av de dyreste å drive i kommunen regnet i antall barn.

«Den mye omtalte, men forsinkede planen

Det er den mye omtalte, men svært så forsinkede skole- og barnehagebruksplanen, som bidrar til å redde skolen og barnehagen i denne omgang. Som flere politikere satte fingeren på må ting tas i riktig rekkefølge. Planen må på plass først, før de viktige vurderingene kan tas om nedleggelse eller ei.

I forkant av budsjettdebatten lovte kommunedirektør Hans Erik Utne at planen skal foreligge innen 1. mars neste år, og at den kan vedtas før sommeren etter en høringsrunde.

Planens faglige innhold og konklusjoner vil trolig være mer bestemmende, enn politiske vurderinger, for om de to nevnte fortsatt skal være levedyktige etter 2022, eller om det fra 2023 går mot nedleggelser, enten det er på Galleberg og Eidsfoss, eller om det er aktuelt andre steder.

LES Apotekleder Ronald: – Vi er klare til å bidra

Uansett er skolen og barnehagen berget nok en gang av gong-gongen, på tross av skrantende økonomi.

Spørsmålet er også stilt fra flere om hvor mye det koster å spare. Et spørsmål det er betimelig å stille. For innsparinger, kutt og nedleggelser har ikke bare en spareside, men også en kostnadsside. Og nettopp hva det koster å flytte på barn og ansatte, i form av tilrettelegging, eventuelle utvidelser og annet har vært for dårlig utredet og beskrevet.

Kan planen bidra til å belyse dette, kan kanskje også keiseren få seg noen nye klær.