Det er tid for å suge litt på karamellen som ble utdelt i Haugesund denne uka. Holmestrand ble kåret til Årets Båtkommune 2022.

Det er verdt å feire, heise flagget og slå seg litt på brystet, for det er en stor og betydningsfull jobb som er gjort de ti siste årene, som blant annet har ført fram til denne utmerkelsen.

Prisen er en heder for alt som har vært, og som er, men viktig nå framover er å bruke den effekten som en slik kåring gir for alt det er verdt i framtid. I dagspresse, i blader, båtmagasiner, ved andre arrangementer, nær sagt i all mulig markedsføring det er mulig å få noe ut av. Det bør snarest mulig nå som båtsesongen står for døren lages skilter slik at alle ser at de ønskes velkommen til årets båtkommune og båthavn i Norge.

LES Skagen Race: – Nå er det mulig å få sin helt særegne seileropplevelse

«Prisen er en heder for alt godt arbeid»

– Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Og som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith.

Og fra begrunnelsen for årets pris heter det blant annet:

«Holmestrand har liten ventetid for båtplass, og havneanleggene er i stadig utvikling. Nå står blant annet nedgravde beholdere for avfall med kildesortering, etablering av septiktømming og utredning om mulighet for lading av elbåter for tur. Holmestrand kommune fremstår som fremoverlente og miljøtenkende for å tilrettelegge for båtlivet i kommunen, og er vinneren av Årets Båtkommune 2022».

LES I strålende marsvær ved fjorden: – Velkommen til Holmestrand!

Gode ord å ta med seg videre. Legge til kan vi gjøre at havna står foran nok en oppgradering, som vil utnytte kapasiteten enda bedre ved å legge til rette for flere båtplasser, mer vannsportaktivitet og organiseringen av foreningsaktiviteter gjennom et felles sted å være.

En ilddåp som arrangør står småbåthavna foran når de sammen med Holmestrand seilforening, Bærum seilforening, båtforeningen, kommunen, Christian Radich og andre skal arrangere Skagen Race Week i mai.

En test, som dersom alt går bra, kan føre mye godt med seg i årene som kommer. Det er ingen hemmelighet at Holmestrand også ønsker å overta Hollendern-arrangementet fra Son, men da er det viktig at Skagen Race blir vellykket.

Gratulerer med prisen. Den er verdt mye, men enda mye mer dersom den brukes med kløkt.

LES – Nå skal båthavnene kameraovervåkes