Ja eller nei til utvidelse av denne hytta- uenigheten fortsetter

Både Fylkesmannen og administrasjonen i kommunen sier nei til den planlagte utvidelsen av hytta i strandsonen. Lokalpolitikerne vil det annerledes.