Holmestrand: Tirsdag 21. september rykket brannmannskapene fra stasjon Kopstad ut etter melding om utslipp som fløt i vannspeilet i fjorden ved et overvannsrør på utsiden av Weidemanns gate i Holmestrand.

I dag tidlig, tirsdag 28. september, måtte brannmannskapene rykke ut igjen til samme sted ved Speira-fabrikken (tidligere Hydro), også denne gang på grunn av et uønsket utslipp.

Lenser ble lagt ut ved overvannsløpet for å begrense skadevirkningene av den akutte forurensningen, ifølge vakthavende brannsjef Einar Flogland.

Skal gå gjennom hele systemet

Fabrikksjef Robert Grønli karakteriserer overfor Jarlsberg utslippene som utrolig beklagelige.

– Slikt skal ikke skje, men det skjedde. Nå skal vi gå gjennom hele systemet, og til det arbeidet må vi muligens hente inn eksperthjelp utenfra. Det er klart at slike hendelser irriterer, og jeg forstår hvis holmestrandingene lurer på hva som skjer her på anlegget.

LES OGSÅ: Ny tilstandsrapport: Forurensning på hele Hydro-området – men lite fare for spredning

Ifølge Grønli skyldes de to utslippene ulike feil.

– Det første skjedde på grunn av lekkasje i en varmeveksler. Den er nå sikret i alle mulige retninger, og vi skal vi kartlegge hva som skjedde og hva som er status.

500-1.000 liter

Årsaken til utslippet i dag tidlig, var en ventil i samme kjøleanlegg.

– Den stengte ikke klokka 0630, og da gikk det overløp i samme rør. Utslippet var vann med emulsjonsolje. Mellom 500 og 1.000 liter gikk ut i fjorden, og kjølevannet inneholdt 0,07 prosent emulsjonsolje, det vil si mellom fem og sju liter olje gikk ut i sjøen. Utslippet i seg selv er ikke farlig, men det skal jo uansett ikke skje, og det bekymrer meg at det gjorde det. Nå har vi stoppet dette anlegget, og skal sette inn flere ventiler. Alle rørene skal nå sjekkes med kamera, for vi tar dette på største alvor, sier Robert Grønli til Jarlsberg.