(Sande Avis)

Holmestrand kommune har nå begynt å innkalle hjemmeboende innbyggere på 85 år og oppover til vaksinasjon mot covid-19. Vaksineringen skjer i Høyanghallen på fjellet i Holmestrand.

For Irene Skorhaug Enerud (90), som bor i Sande sentrum, er ikke det uproblematisk.

– Jeg vil gjerne være med på dette, men jeg er 90 år og har verken bil eller førerkort, så jeg får ikke kommet meg dit uten å betale for taxi – og det koster jo ganske mye, påpeker hun.

Dårlig kollektivtilbud

Avstanden fra Sande sentrum til Høyanghallen er 15,5 kilometer. Kollektivforbindelsen mellom Sande og Holmestrand er også mangelfull, som avisen har omtalt tidligere. Reisen fra Sande må enten skje i 07-tiden på morgenen – da via både tog og buss – eller klokken 15 på ettermiddagen, og tar 45 minutter. På vei tilbake er det kun en reise med buss og tog fra klokken 1510 som er aktuelt.

Enerud sier at hun oppfatter dette som et problem som gjelder langt flere enn bare henne, og påpeker at det finnes andre eldre i Sande som har enda større vanskeligheter med å komme seg rundt.

– Vi har også steder i Sande hvor man kunne samlet folk til vaksinering, en annen idé kunne være å sette opp buss til vaksinasjonsstedet. Men slik opplegget er blitt presentert, synes jeg det er altfor dårlig, sier Enerud.

Tirsdag denne uken gikk dessuten Apotekforeningen ut og meldte apotekere til tjeneste for Holmestrand kommune dersom det er behov for ytterligere kompetent personell i forbindelse med vaksineringen.

(Saken fortsetter under bildet)


– Vurderes jevnlig

Ordfører Elin Gran Weggesrud sier til Sande Avis onsdag at hun nylig har tatt opp spørsmålet om mulig vaksinering i Sande – enten i kommunale lokaler eller ved apotekene. Foreløpig har ikke kommunens kriseledelse kommet fram til at dette er ønskelig.

– Spørsmålet er oppe til jevnlige vurderinger. Dette er en veldig følsom vaksine – når du har trukket opp en vaksine må den benyttes innen seks timer. Foreløpig er det så få doser at det vil være uhensiktsmessig å spre oss over flere steder, for da risikerer vi at vi må kaste doser vi ikke får satt, sier Weggesrud. Hun forklarer at det også er mange andre logistikkmessige hensyn som skal klaffe i forbindelse med vaksineringen.

– Det kan jo være at når man får det store kvanta doser at man ser på det igjen da. Foreløpig vet vi bare fra uke til uke hvor mange doser vi får, sier Weggesrud.

– Alle skal få tatt den

– Hva er ditt råd til personer som ikke får kommet seg til vaksinasjon på egen hånd?

– I utgangspunktet er dette å anse som en vanlig timeavtale på sykehuset, og da kommer du deg som oftest dit på egen hånd – enten via kollektivtransport eller med hjelp av familie, venner eller bekjente. Det er fortrinnsvis slik vi ønsker at folk skal løse det. Men de som er kalt inn til vaksinasjon så langt er alle blitt ringt til og skal ha fått informasjon om at de kan få hjelp til transport dersom det ikke finnes noen andre muligheter.

– Alle som vil ta vaksinen skal få tatt den, fastslår ordføreren.