Innleder en ny æra for Hagemann-parken

Ny ballbinge, nye sitteplasser foran scenen, nye badebrygger, opprustet paviljong. En renessanse for den ellers så stille og fredelige Hagemannsparken.