Inger Christensen om arealdisponering: – Vær tålmodige folkens

Politikerne skal til uken vedta planstrategien for ny kommuneplan. Hele prosessen med ny plan er ventet å ta to år.