Det var den klare beskjeden fra øvrigheta på tirsdag denne uka.

Som forventet må vi nesten legge til, for det var ingen overraskelse at klagen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og NOAH Solutions AS skulle gli gjennom i mangel av bedre alternativer enn det Langøya og Holmestrand kan by på – for hele Norge.

Dette lå klart i kortene etter at Miljødirektoratet i 2020 ba de aktuelle norske aktørene om å vurdere om det var mulig å gjennomføre tiltak for å forlenge kapasiteten for sluttbehandling av farlig avfall ved det eksisterende anlegget. NOAH viste til at de ved bruk av et avvanningsanlegg, en såkalt kammerfilterpresse, kunne forlenge kapasiteten på Langøya fram mot 2030.

LES Barth Eide: – Jeg håper på en klok avgjørelse tirsdag

Så sent som 3. februar i år fattet Miljødirektoratet vedtak om en endret tillatelse etter forurensningsloven, som blant annet omfatter tillatelse til deponering av stabilt, ikke reaktivt farlig avfall over kote 0 i Sydbruddet.

Og Miljødirektoratet vurderte miljøbelastningen for anlegget som liten. Bordet fanger, og vedtaket kan ikke påklages.

«Bordet fanger, og vedtaket kan ikke påklages»

Etter Kommunal- og distriktsdepartementets vurdering er det hensynet til de nasjonale interessene som må veie tyngst. Det vil i praksis si å sette det kommunale selvstyret til side. Det setter selvfølgelig sinnene i kok, noe vi ser i kommentarfeltene til Jarlsberg etter at nyheten ble publisert på nett.

LES Julie Guttormsen (MdG): Fra Langøyabesøk til appell på torget

Nå er det viktig at kreftene rettes mot det som kan bli de positive effektene for Holmestrand.

Med resultatet av klagesaken vil det bli satt fullt trykk på planene om ny kai og dronefartøy som overtar mye av tungtrafikken, som ellers vil fortsette å gå i Weidemannsgate. Nå må kommunen og politikerne være tett på for raskest mulig å få til de positive endringene i trafikkbildet, som det har blitt snakket så lenge om – i flere år.

Nå går det også an å ta Bjørn Rune Gjelsten på ordet om at Langøya skal bli en perle i Oslofjorden, og rehabiliteres etter alle kunstens regler i samarbeid med, og i en tett dialog med kommunen.

Ønsket om å ha et kompetansemiljø for sirkulære løsninger på øya har Gjelsten omtalt som en drøm, men dette var forutsatt det politiske resultatet som nå foreligger etter omkampen. For friluftslivsinteressene vil det også bli kanalisert mer penger inn i etterbruksfondet for å gjenskape øya etter at deponiet er fylt opp, og det er ingen grunn til å ha bremsene på for det skisserte småbåtanlegget på Langøya.

Porten smalt igjen, men nye dører åpnes.

LES Bjørn Rune Gjelsten: – Vil at Langøya skal bli en perle i Oslofjorden