Eiendomsskatten føles ikke mer rettferdig om det stikker innom en person merket med skatt og besiktiger eiendommen utvendig i 2 til 5 minutter.

I tillegg til at dette for enkelte er provoserende og koster masse penger, er og blir dette mer urettferdig en dages system med bruk av formuesverdien fra skatteetaten.

Skatteetaten bruker kun faktor for beliggenhet, husets areal og alder. Dette er derfor like urettferdig for alle. Er tanken å tåkelegge behovet for å øke eiendomsskatten opp mot 4 promille ved isteden å øke grunnlaget, blir dette gjennomskuet av innbyggerne og igjen ikke skyld på rettferdighet for å gjennomføre en unødvendig taksering.

Bruk dagens formuesverdi fram til grensen på 4 promille nådd. Må kommunen innhente skatt ut over dette, så får en gjennomføre en taksering senere.

Det blir ikke mer rettferdig med en 5 min utvendig besiktigelse av eiendommen. Et tenkt eksempel: To like hus, samme byggeår og samme beliggenhet, begge bygget på 70 tallet ene huset eies av personer som har satset og hatt råd til en fullstendig innvendig oppgradering, 2 nye bad, nytt rør/el.anlegg og nytt kjøkken.

Men de har ikke brukt penger på utvendig vedlikehold og hageanlegg. Eierne av det andre huset har ikke hatt råd til nødvendige innvendige oppgraderinger, men har brukt det de har på utvendig vedlikehold og opparbeidet en fin hage. Her mener da noen at det blir rettferdig å ilegge de med dårlige bad og gammelt kjøkken en høyrer eiendomsskatt?

Jeg tror faktisk at disse naboene lettere aksepterer en formuesverdi fra skatteraten som ville gi dem lik eiendomsskatt.

Hvorfor bruke penger på taksering når det uansett ikke blir rettferdig, men i mange tilfeller det motsatte, misnøyen, klagene og kostandene øker.

Kommunen har i dag egne ansatte som i stor grad kan håndtere eiendomsskatten, leies det inne «proffe» firmaer for denne tvilsomme måten å taksere på, øker kostandene og igjen behovet øket eiendomsskatt.

Det blir ikke mer rettferdig av å taksere.