– Ikke aktuelt å senke fartsgrensen her

Å senke fartsgrensen vil rokke ved folks respekt for fartsgrensene, og det er heller ikke aktuelt å anlegge trafikkøy, forklarer teamlederen i fylkeskommunen.