(Tønsbergs Blad)

(Broom) De aller, aller fleste av oss tar det for gitt at vi skal bruke sikkerhetsbelte når vi kjører eller er passasjer i en bil. Men hva når vi tar bussen?

I september i fjor gjennomførte Statens vegvesen landsomfattende kontroller, totalt ble 14.534 passasjerer sjekket, fordel på 745 busser over hele landet.

Da tallene var oppsummert, viste de at 370 personer endte opp med et gebyr på 1.500, fordi de ikke brukte beltet.

Nå er det klart for en kontrollrunde.

Har et ansvar

Fra mandag 11. mars vil Statens vegvesen nemlig kontrollere beltebruk i busser over hele landet.

En spørreundersøkelse viser at en av to i alderen 15-29 år daglig eller ukentlig tar buss der det er monterte setebelter. Bare 58 prosent svarer at de i stor grad bruker beltet. Årsakene kan være mange – sosial aksept er en av dem.

 

– I trafikken og når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Lar du være å feste beltet i bussen, er du ikke bare til fare for deg selv, men også de andre på bussen. Så pass på vennene dine - fest deg selv og de du er glad i, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Holdningene endrer seg

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Men ting er i endring.

Andelen unge som mener det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, synker jevnt og trutt, fra hele 65 prosent våren 2017 til 47 prosent høsten 2018. Dette kan tyde på at holdningene er i ferd med å snu, og at bussen ikke i like stor grad blir sett på som en «frisone» for beltebruk.

 

– Vi er glad for å se at holdningene er i ferd med å endre seg blant de unge, og håper det også gjenspeiler seg i kontrollresultatene. Heldigvis er det få alvorlige ulykker med buss, men om noe skjer, kan beltet være forskjellen på liv og død, sier Lutnæs, i en pressemelding.

Reddet mange liv

For å motivere flere til trafikksikker adferd, lager Statens vegvesen filmer som blir vist i sosiale medier, og digitalt materiell til bruk i busser og andre flater busselskapene rår over. Ny film kommer 11. mars.

I fjor kontrollerte Statens vegvesen totalt sett nesten 22.000 busspassasjerer. Andelen som blir ilagt gebyr av de som blir kontrollert, ligger på 2-3 prosent.

– Ikke alle busser har belte, men bruk det hver gang du kan – det er rett og slett for enkelt til å la være. En så enkel konstruksjon som beltet har reddet, og vil fortsette å redde mange liv, sier Lutnæs.