I dag kan du stille spørsmål direkte på nett til ordfører og kommunedirektør

Ordfører Elin Gran Weggesrud og kommunedirektør Hans Erik Utne vil snakke direkte med innbyggerne under et digitalt innbyggermøte live på kommunens facebookside i dag– direkte fra ordførerens kontor på rådhuset i Holmestrand.