Hvitt belegg i strandsonen er trolig alger

Turgåere har oppdaget et gulhvitt belegg i strandsonen flere steder i vårt lokalmiljø. Det er trolig snakk om alger.